Vår historia är din framtid

I början av sekelskiftet, närmare bestämt år 1904 beslutade sig 70 modiga och framsynta lantbrukare för att slå sig samman och med hjälp av kollektivet av lantbrukare skapa sig en bättre marknad genom att erhålla mer betalt för sin produktion och för att få ett lägre pris på sina insatsvaror. Kollektivet kom att bilda kooperationen Slöinge Lantmannaförening. Långt över 100 år senare är Slöinge lantmän ett gediget och blomstrande kooperativ.

Vårt ursprung finns på gårdarna i den halländska myllan men har i dag som ringar på vattnet spridit sig regionalt. Idag följer vi samma ursprungstanke i Slöinge Lantmän som man gjorde 1904, grundtanken, att tillsammans påverka marknaden till lantbrukarens fördel. Så länge vi har fokus på det är vi säkra på att gå en lång och positiv framtid tillmötes.